OKAZJA - Siarczan Magnezu Siedmiowodny sól gorzka Epsom CZDA 5kg STANLAB
Opis

Siarczan magnezu siedmiowodny zwany także solą Epsom, solą gorzką lub angielską.

cechy fizyczne i chemiczne
Forma: ciało stałe
Kolor: biały
zapach: bez zapachu
pH: 5,5 – 6,5 (50 g/l H2O; 20°C)
Temperatura topnienia: rozkład >150°C
Gęstość: 1,68 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 900 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 710 g/l (20°C)

Wzór chemiczny: MgSO4•7H2O

Masa netto: 5000 g (5 kg)

Podobne produkty